POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present política de privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment per adaptar-la a les eventuals modificacions normatives de forma que serà responsabilitat de l’interessat consultar-la amb certa freqüència. En aquells casos en els que es disposi de les corresponents dades de contacte de l’interessat afectat per les modificacions se li notificarà amb caràcter previ a l’aplicació de les mateixes.

1.- RESPONSABLE

Qui és el Responsable del tractament de les meves dades?
Identidad CLUB ESPORTIU BONAREA
CIF G25619669
Dirección postal Ctra Solsona – Guissona, km 3
Teléfono 973 294 212
Correo electrónico clubesportiu@bonarea.com
2.- ACTIVITATS DE TRACTAMENT


ACTIVITAT Socis / Clients
Finalitat Tractarem les seves dades personals amb la única finalitat de gestionar la seva relació amb nosaltres com a soci d’aquestes instal·lacions, així com per la seva participació en les diferents activitats que s’hi celebrin i en les que vostè sol·liciti participar.
Legitimació El tractament de les dades personals és necessari per l’execució del contracte que el vincula amb nosaltres.
Dades tractades Nom i cognoms, DNI, correu electrònic, direcció postal, número de telèfon, dades de pagament, edat, data de naixement, sexe.
Procedència de les dades Únicament tractarem les dades que vostè ens hagi facilitat en el moment de la inscripció.
Destinataris de les dades Les seves dades no seran cedides a tercers però sí que podran ser tractades per CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA, S.A., a efectes de gestió administrativa.

ACTIVITAT Competicions pàdel
Finalitat Tractarem les seves dades personals per gestionar la seva inscripció en els torneigs de pàdel que sol·liciti participar.
Legitimació El tractament de les dades personals és necessari per l’execució del contracte que el vincula amb nosaltres.
Dades tractades Nom i cognom, DNI, correu electrònic, número de telèfon, dades de pagament, sexe.
Procedència de les dades Tractarem les dades que vostè ens hagi facilitat en el moment de realitzar la inscripció, així com les que la federació ens pugui facilitar als efectes de gestionar la seva participació en el torneig.
Destinataris de les dades Les seves dades podran ser tractades per la federació a efectes de realitzar els tràmits oportuns per gestionar la seva inscripció en el torneig. Per altra banda, els resultats dels diferents torneigs i competicions celebrats es publicaran en aquesta pàgina web, sent accessibles per qualsevol visitant de la mateixa.

ACTIVITAT Competicions Pitch&Putt
Finalitat Tractarem les seves dades personals per gestionar la seva inscripció en els torneigs de pitch&putt que sol·liciti participar.
Legitimació El tractament de les dades personals és necessari per l’execució del contracte que el vincula amb nosaltres.
Dades tractades Nom i cognom, DNI, correu electrònic, domicili, número de telèfon, dades de pagament, edat, data de naixement, sexe.
Procedència de les dades Tractarem les dades que vostè ens hagi facilitat en el moment de realitzar la inscripció, així com les que la federació ens pugui facilitar als efectes de gestionar la seva participació en el torneig.
Destinataris de les dades Les seves dades podran ser tractades per la federació a efectes de realitzar els tràmits oportuns per gestionar la seva inscripció en el torneig i la participació en els diferents campionats. Els noms dels guanyadors es facilitaran a l’empresa encarregada de gravar els trofeus corresponents. Per altra banda, els resultats dels diferents torneigs i competicions celebrats es publicaran en aquesta pàgina web, sent accessibles per qualsevol visitant de la mateixa.

ACTIVITAT Imatge
Finalitat Les imatges es tractaran amb la finalitat de publicar fotografies i/o gravacions on apareguin els participants dels diferents torneigs, en els corresponents apartats de la pàgina web o de les xarxes socials de l’entitat.
Legitimació Aquestes imatges només seran publicades quan l’empresa hagi obtingut el consentiment explícit de la persona/es que es pugui identificar en les mateixes.
Dades tractades Imatges, ja siguin en format fotografia o vídeo.
Procedència de les dades Les imatges tractades poden haver estat captades durant els esdeveniments que es celebrin en les instal·lacions de l’empresa, així com, poden haver estat facilitades pel propi interessat.
Destinataris de les dades Les imatges no seran cedides a tercers.

ACTIVITAT WhatsApp
Finalitat Contactar i comunicar-nos amb vostè via WhatsApp
Legitimació Només ens posarem en contacte amb vostè a través de l’aplicació per a mòbil WhatsApp si així ho ha consentit marcant la corresponent casella en el moment de donar-se d’alta com a soci del club.
Dades tractades Número de telèfon
Procedència de les dades Utilitzarem el número de telèfon que vostè ens hagi indicat en el moment de donar-se d’alta com a soci.
Destinataris de les dades Ha de tenir present que les seves dades personals seran tractades per WhatsApp Ireland Limited en base a la seva pròpia política de privacitat, de manera que nosaltres no ens fem responsables de la gestió que aquesta plataforma pugui fer d’aquestes dades. També tingui present que, en el cas de unir-se a grups de WhatsApp gestionats per nosaltres, les seves dades personals com el seu estat, número de telèfon o fotografia de perfil, poden ser visibles per la resta de participants del grup.

ACTIVITAT Comunicacions Comercials
Finalitat Enviar-li comunicacions comercials i informació d’interès de les diferents empreses que formen bonÀrea Agrupa.
Legitimació Només li remetrem aquest tipus de comunicacions si ens ha donat el seu consentiment explícit en el moment de donar-se d’alta com a soci.
Dades tractades Correu electrònic
Procedència de les dades Facilitades per vostè en el moment de donar-se d’alta.
Destinataris de les dades Entitats que formen part de bonÀrea Agrupa. Pot consultar una relació d’entitats aquí: https://www.bonarea-agrupa.com/societats

ACTIVITAT Pàdel Indoor Guissona
Finalitat Incloure les seves dades en la base de dades compartida amb Pàdel Indoor Guissona per a que pugui obtenir una reducció en el preu de les seves instal·lacions.
Legitimació Només l’inclourem en aquesta base de dades si ens ha donat el seu consentiment explícit en el moment de donar-se d’alta com a soci.
Dades tractades Nom i cognom i DNI
Procedència de les dades Facilitades per vostè en el moment de donar-se d’alta com a soci.
Destinataris de les dades Pàdel Indoor Guissona https://www.padelguissona.com/

ACTIVITAT Videovigilància
Finalitat Les imatges captades per les càmeres de seguretat es tractaran amb la finalitat de garantir la seguretat dels béns i de les persones.
Legitimació L’empresa té un interès legítim en preservar la seguretat dels béns i de les persones que es troben en les instal·lacions.
Dades tractades Imatges captades per les càmeres de seguretat
Procedència de les dades Les imatges que es tracten provenen de les càmeres de seguretat
Destinataris de les dades Aquestes imatges només seran cedides a Forces i Cossos de Seguretat, així com a Jutges i Tribunals, quan ho requereixin.


3.- TERMINI DE CONSERVACIÓ

Durant quan temps conservaran les meves dades personals?

Les seves dades personals seran conservades fins que es compleixi la finalitat per la que han estat recollides. Una vegada s’hagi complert amb la finalitat per la que van ser recollides seran degudament bloquejades, quedant a disposició únicament a sol·licitud de Forces i Cossos de Seguretat, Jutges i Tribunals, Ministeri Fiscal o de les Administracions Públiques competents, durant el termini de prescripció de les accions legals que se’n poguessin derivar. Finalment, un cop transcorregut aquest període de bloqueig obligatori per llei, les seves dades seran suprimides definitivament.

Dades desagregades: no existeix un termini de supressió de les dades desagregades ja que amb aquestes no és possible identificar a una persona física

Dades dels subscriptors a comunicacions comercials: aquestes dades es conservaran fins que l’interessat sol·liciti donar-se de baixa.

Videovigilància: per llei, les imatges captades per les càmeres de seguretat no es guardaran més enllà de 30 dies.


4.- DRETS

Quins son els meus drets respecte les dades de caràcter personal que els he facilitat i com els puc exercir?

Acceso Té dret a accedir i consultar les dades personals de la seva titularitat que figuren en els fitxers de CLUB ESPORTIU BONAREA Pot exercir aquests drets mitjançant escrit del titular de les dades de caràcter personal, junt amb una copia del seu DNI,
dirigit a CLUB ESPORTIU BONÀREA Ctra Solsona – Guissona, km 3 o a clubesportiu@bonarea.com.
Rectificación Pot modificar les dades personals de la seva titularitat que siguin inexactes o errònies.
Supressió Pot sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per les finalitats per les que es van recollir.
Oposició En determinades circumstancies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades personals. CLUB ESPORTIU BONAREA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Limitació del tractament Com a titular de les seves dades personals pot sol·licitar la limitació en el tractament de les mateixes:

  • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades
  • Quan el tractament que s’està realitzant de les seves dades personals sigui il·lícit, però s’oposi a la supressió de les mateixes
  • Quan CLUB ESPORTIU BONAREA ja no necessiti tractar les seves dades personals, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions.
  • - Quan vostè, com a titular de les seves dades personals, s’hagi oposat al tractament de les mateixes pel compliment d’una missió en interès públic o per la satisfacció d’un interès legítim, durant el temps que es verifiqui si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els seus
Portabilitat de les seves dades personals Té dret a rebre en format electrònic, les dades personals de la seva titularitat que ens hagi facilitat, així com a sol·licitar-nos que les cedim a un tercer que vostè designi.

Puc retirar el meu consentiment?

En aquells casos en els que la legitimació del tractament es basi en el consentiment de l’interessat com, per exemple, en l’enviament de comunicacions comercials o el tractament per part de les altres empreses de bonÀrea Agrupa amb aquesta mateixa finalitat, l’interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a aquesta retirada i quedant assabentat de que, en determinats casos, pot afectar a la gestió del servei en qüestió, podent resultar incomplet, defectuós o d’impossible realització.

On puc reclamar en cas de considerar que s’han vulnerat els meus drets respecte les meves dades personals?

Si considera que les seves dades no estan sent tractades segons estableix la llei pot contactar amb nosaltres a través de clubesportiu@bonarea.com o presentar la seva reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.


5.- CONFIDENCIALITAT

Com em garanteixen la confidencialitat i seguretat en el tractament de les meves dades personals?

Li garantim que les seves dades personals seran tractades de forma confidencial i que s’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, segons la normativa aplicable en la matèria.
Les comunicacions a través d’Internet (per exemple, correus electrònics) no son segurs excepte que es trobin xifrats. Ha de tenir en compte que, per la pròpia naturalesa d’internet, les seves comunicacions poden passar per un número indeterminat de països abans de ser entregades.
Des de CLUB ESPORTIU BONAREA no podem acceptar cap tipus de responsabilitat en cas d’accés no autoritzat o pèrdua d’informació personal que quedi fora del nostre control.
CLUB ESPORTIU BONAREA no li sol·licitarà mai informació personal de cap tipus a través de mitjans de comunicació no oficials. Només vostè és responsable de mantenir la seva informació personal segura i no compartir-la amb altres. En cas de dubte, contacti amb nosaltres abans de facilitar la seva informació.
En el lloc web podem facilitar enllaços a pàgines web de tercers però no som responsables de la seguretat ni del contingut d’aquestes pàgines web. Tingui cura de llegir la política de privacitat i la política de cookies d’aquestes entitats abans d’utilitzar o introduir informació personal en les seves pàgines web. El mateix resulta aplicable a qualsevol pàgina web o contingut de tercers als que es pugui connectar per utilitzar els nostres productes i serveis.
Pot difondre la seva informació per mitjà de plugins de xarxes socials o a través de serveis de tercers que li permeten publicar crítiques o altres tipus d’informació públicament. Aquests plugins i aplicacions son operats per la pròpia xarxa social de manera que es troben subjectes a les seves pròpies condicions d’ús i polítiques de privacitat i cookies.