Accès Pàdel

Reserva de pista

IMPORTANT
Per poder reservar a partir del dilluns 20 de març, s'ha d'utilitzar l'app de Playtomic. Sinó la teniu la podeu descarregar dels següents enllaços segons correspongui: